KUNSTIGE MATVARER

Vi leverer kunstige matvarer som kan benyttes til utstillinger som er relatert til næringsmidler. Produktene benyttes blant annet til museer, som teaterrekevisitter og til vindusutstillinger.