KUNSTIGE MATVARER

Her finner du kunstige matvarer i flere varianter. Kunstige matvarer benyttes til utstillinger med relevans til næringsmidler. Disse produktene benyttes i blant annet museer, teaterrekevisitter og utstillinger.